A Man Called Otto Showtimes Near Lyceum Cinemas (2024)

1. A Man Called Otto - Kijk nu online bij Pathé Thuis

 • Dan alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. De film bevat angstige beelden. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn griezelige geluiden, horror, ...

 • A Man Called Otto is gebaseerd op de komische en ontroerende New York Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een jong gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en hoogzwangere Marisol.

A Man Called Otto - Kijk nu online bij Pathé Thuis

2. A MAN CALLED OTTO - Cultura Ede

 • Bevat niet: lyceum | Resultaten tonen met:lyceum

 • A Man Called Otto is gebaseerd op de komische en ontroerende bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten.

A MAN CALLED OTTO - Cultura Ede

3. Openingsfilm: A Man Called Otto - Schouwburg Lochem

 • Bevat niet: lyceum | Resultaten tonen met:lyceum

 • [leesmeer]

  10 jaar Filmhuis Lochem
  Filmhuis Lochem bestaat 10 jaar! En dat gaan we vieren. Wij willen samen met jou het jaar feestelijk openen onder het genot van een hapje en drankje en natuurlijk een mooie film. Burgemeester Sebastiaan van 'Erve zal deze middag het startschot geven voor het jubileumjaar. 

  Over de film
  A Man Called Otto is gebaseerd op de komische en ontroerende New York Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een druk jong gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en hoogzwangere Marisol. Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap die Otto’s leven op zijn kop zet.

  A Man Called Otto is een grappig, hartverwarmend verhaal dat laat zien dat sommige gezinnen bepaald geen alledaagse achtergrond hebben.

  A Man Called Otto is geregisseerd door Marc Forster (FindingNeverland) en de hoofdrollen worden gespeeld door Tom Hanks (Philadelphia, ForrestGump, Cast Away), MarianaTreviño (Club theCuervos), Rachel Keller (Fargo) en Manuel Garcia-Rulfo (The MagnificentSeven). Voor het scenario tekende David Magee, die al enkele keren voor een Oscar is genomineerd: Life of Pi (2012) en FindingNeverland (2004).

  De film is gebaseerd op de bestseller A Man Called Ove v...

Openingsfilm: A Man Called Otto - Schouwburg Lochem

4. Filmagenda - Rotterdam - LantarenVenster

 • Na het succes van Poor Things is Yorgos Lanthimos al snel terug met zijn nieuwste film, Kinds of Kindness. Een driedelige mythe waarin een man zonder keuze ...

 • Filmagenda

Filmagenda - Rotterdam - LantarenVenster

5. Sandstone Summer Theatre to present 'Legally Blonde: The Musical'

 • 9 uur geleden · Sandstone Summer Theatre, a summer-only theater in Amherst for performers of all ages, will present “Legally Blonde: The Musical” July 11-13 ...

 • Sandstone Summer Theatre, a summer-only theater in Amherst for performers of all ages, will present “Legally Blonde: The Musical” July 11-13 at 7 p.m. each night at Avon High School Per…

Sandstone Summer Theatre to present 'Legally Blonde: The Musical'

6. A Man Called Otto - Cineplex.com

 • 6 jan 2023 · Based on the comical and moving # 1 New York Times bestseller, A Man Called Otto tells the story of Otto Anderson (Tom Hanks), a grumpy ...

7. A Man Called Otto (2022) - bioscoopagenda - Filmladder

 • Bevat niet: showtimes lyceum

 • Otto Anderson is een norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten.

A Man Called Otto (2022) - bioscoopagenda - Filmladder

8. 8 school employees honored in San Bernardino County

 • 7 uur geleden · Eight San Bernardino County employees have been named the top non-teaching workers for 2024. They were named the San Bernardino Countywide ...

 • They are the San Bernardino Countywide Classified School Employees of the Year.

8 school employees honored in San Bernardino County
A Man Called Otto Showtimes Near Lyceum Cinemas (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6099

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.